Własność intelektualna w dobie pandemii 26 kwietnia 2020 r. po raz 19. obchodziliśmy Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Decydując się na jego ustanowienie, Światowa Organizacja Własności ...
Wraz ze stale postępującą informatyzacją, coraz większego znaczenia dla niemal każdego przedsiębiorcy nabierają dane zapisane w posiadanych przez niego komputerach czy serwerach. Sprawia to, że ...
W powszechnej świadomości, przypisany praktycznie każdemu Polakowi numer PESEL zalicza się do danych określanych jako wrażliwe. Jest to bowiem jedna z niewielu danych osobowych, które ...
Pomyślne wdrożenie oprogramowania to dopiero połowa sukcesu – aby zabezpieczyć się przed skutkami jego potencjalnych awarii, warto zawrzeć z usługodawcą umowę utrzymaniową (SLA). Artykuł ten ...
Korzystanie z oprogramowania nie musi być poprzedzone jego wcześniejszym zakupem i wdrożeniem. Obecnie wielu usługodawców oferuje alternatywną możliwość, polegającą na udostępnieniu klientowi oprogramowania zainstalowanego na ...
Wdrożenie nowego oprogramowania w organizacji przedsiębiorcy powinno być poprzedzone kompleksową analizą przedwdrożeniową. Celem analizy przedwdrożeniowej jest określenie podstawowych potrzeb zamawiającego (w szczególności oczekiwanej funkcjonalności rozwiązania), ...
W celu ochrony praw osób oszczędzających w PPK, ustawodawca zdecydował się na objęcie części niedozwolonych działań sankcjami karnymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie ...
Omawiając zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych, dziś skupimy się na dwóch instytucjach, w ramach których gromadzone i udostępniane są dane istotne z punku ...
W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu tworzenia PPK, powinien być on podzielony na etapy o odpowiedniej długości czasowej. Trzeba również wskazać, że także po utworzeniu PPK, ...
W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK. Obligatoryjne elementy powyższych umów określa ...
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość zmiany przez podmiot zatrudniający instytucji zarządzającej PPK na inną. Procedura zmiany instytucji zarządzającej PPK składa się z kliku ...
Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracownika, pracodawcy i Państwa. Celem gromadzenia środków na rachunku PPK jest ich wypłata dopiero po osiągnięciu przez ...