PRAWOWMODZIE.pl

Blog o prawie w branży kreatywnej

Z początkiem 2018 roku doszło do istotnej zmiany w zakresie możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Grupa uprzywilejowanych podmiotów została znacznie zawężo (…) “50% ...
Aby zachęcić mniejsze podmioty do działalności B+R i poszukiwania nowych rozwiązań, polski prawodawca zdecydował się na wprowadzenie dedykowanej ulgi podatkowej, powszechnie (…) “Ulga IP Box ...
Niejednokrotnie zdarza się, że po powrocie ze sklepu klient nie jest zadowolony z produktów, które nabył. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy są mu one ...

FUTURETECH.legal

Blog o prawie nowych technologii

Wdrożenie nowego oprogramowania w organizacji przedsiębiorcy powinno być poprzedzone kompleksową analizą przedwdrożeniową. Celem analizy przedwdrożeniowej jest określenie podstawowych potrzeb zamawiającego (w szczególności oczekiwanej funkcjonalności rozwiązania), ...
Nie od dziś wiadomo, że kluczem do sukcesu na współczesnym rynku jest postawienie na innowacyjność. Poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów jest jednak przeważnie dość kosztowne, ...
Uniemożliwienie kupującemu nabycia produktu lub żądanie od niego wyższej ceny ze względu na przynależność państwową wydaje się w obecnych czasach rzeczą trudną do wyobrażenia. Choć ...

BLOGPRAWNYPPK.PL

Blog prawny o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość zmiany przez podmiot zatrudniający instytucji zarządzającej PPK na inną. Procedura zmiany instytucji zarządzającej PPK składa się z kliku ...
W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK. Obligatoryjne elementy powyższych umów określa ...
W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu tworzenia PPK, powinien być on podzielony na etapy o odpowiedniej długości czasowej. Trzeba również wskazać, że także po utworzeniu PPK, ...