Dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy nierozerwalnie wiąże się z rosnącą liczbą przepisów. Świadczenie usług maklerskich, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, czy prowadzenie działalności w formie alternatywnych spółek inwestycyjnych, to przejawy aktywności, których podjęcie wymaga spełnienia szeregu wymogów regulacyjnych.

Wśród rynkowych graczy, poza znanymi od lat instytucjami finansowymi, coraz częściej swoją obecność zaznaczają fundusze Venture Capital oraz Private Equity.

Dzięki współpracy zarówno z jednymi, jak i drugimi, znamy się nie tylko na rynkach regulowanych, ale potrafimy także doradzać w transakcjach, które odbywają się poza obrotem.

Dla wielu z naszych Klientów świadczymy również pomoc prawną w celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez nich działalności z prawem.

Obsługa towarzystw funduszy inwestycyjnych, rejestracja zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, czy doradztwo przy emisjach papierów wartościowych to nasza specjalność.

nasze doświadczenie:

  • doradztwo prawne w przy tworzeniu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych,
  • rejestrację funduszy Venture Capital prowadzonych w formie alternatywnych spółek inwestycyjnych,
  • doradztwo prawne przy emisji obligacji partycypacyjnych oraz innych papierów wartościowych,
  • obsługę procesów inwestycyjnych funduszy PE oraz VC,
  • dostosowanie działalności podmiotów nadzorowanych do wymogów FATCA, CRS, AML oraz innych regulacji krajowych i unijnych.