Czy PESEL to dana wrażliwa w myśl RODO?

W powszechnej świadomości, przypisany praktycznie każdemu Polakowi numer PESEL zalicza się do danych określanych jako wrażliwe. Jest to bowiem jedna z niewielu danych osobowych, które od dnia nadania do śmierci (co do zasady) nie ulega zmianom, a ponadto da się […]

Artykuł Czy PESEL to dana wrażliwa w myśl RODO? pochodzi z serwisu FutureTech.legal.