Niniejsze opracowanie, przygotowane przez ekspertów Kancelarii Snażyk Korol Mordaka jest poradnikiem dla inwestorów, którego celem jest przybliżenie prawnych uwarunkowań związanych z działalnością niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamknietych. 

Celem niniejszej publikacji jest przybliżanie i próba wyjaśnienia aktualnych problemów, z którymi spotykamy się, świadcząc profesjonalną pomoc prawną. Snażyk Korol Mordaka sp. k. w treści publikacji nie opisuje całościowo stanu faktycznego oraz prawnego związanego z jej tematem, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.