Niniejsze opracowanie, przygotowane przez ekspertów Kancelarii Snażyk Korol Mordaka, ma na celu przybliżenie procesu inwestycyjnego, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia treści umowy inwestycyjnej, regulującej warunki dofi nansowania start-upu przez inwestora. Ułatwi to zrozumienie procesu, w tym intencji inwestorów i standardowych klauzul stosowanych przez nich w umowach. Należy mieć jednak na uwadze, że każda inwestycja i każdy start-up mają swój unikalny charakter, stąd wskazane jest rozważne stosowanie przedstawionych tu konkretnych rozwiązań.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżanie i próba wyjaśnienia aktualnych problemów, z którymi spotykamy się, świadcząc profesjonalną pomoc prawną. Snażyk Korol Mordaka sp. k. w treści publikacji nie opisuje całościowo stanu faktycznego oraz prawnego związanego z jej tematem, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.