Bartosz Tokajuk

Prawnik

Bartosz specjalizuje się w prawie handlowym, a w szczególności w obsłudze prawnej transakcji M&A.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Doświadczenie

Uczestniczył w wielu procesach inwestycyjnych biorąc czynny udział w pracach zespołów przeprowadzającego badania due-dilligence, a także w negocjacjach umów inwestycyjnych. Doradzał również przy procesach przekształceń spółek osobowych i kapitałowych.

Jest współautorem wydanego przez kancelarię poradnika dla startupów pt. „Umowa inwestycyjna. O czym pamiętać?” Ponadto do jego zadań należy bieżąca obsługa korporacyjna spółek handlowych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa nowych technologii oraz szeroko rozumianego prawa sportowego.

Bartosz uzyskał tytuł magistra prawa w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wybrane projekty: