Kancelaria reprezentuje indywidualnego inwestora w sporze sądowym

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria reprezentowała indywidualnego inwestora w sporze sądowym przeciwko grupie świadczącej usługi finansowe dla przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Spór obejmował swym zakresem kwestie nieprawidłowego zarządzania powierzonymi środkami finansowymi i został prawomocnie zakończony na korzyść naszego klienta.