Kancelaria reprezentuje inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym

Kancelaria reprezentowała inwestora w przymusowym przejęciu udziałów od foundera w portalu internetowym zajmującym się sprzedażą towarów w sektorach B2B i B2C. Transakcja oprócz przejęcia udziałów miała na celu rekonstrukcję wierzytelności spółki oraz przejęcie wszelkich praw własności intelektualnej do portalu. Ponadto jednym z głównych aspektów działalności kancelarii było zobowiązanie foundera do niepublikowania informacji na temat spółki oraz zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. Transakcję obsługiwali radcowie prawni Małgorzata Alf-Grabowska oraz Tomasz Snażyk.