Krzysztof Szachogłuchowicz na temat ustawy o PPK dla FIS Poland

Na portalu FIS Poland ukazał się artykuł napisany przez mec. Krzysztof Szachogłuchowicz na temat ustawy o PPK.

Przekazanie na początku lipca projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, stanowi krok milowy na legislacyjnej ścieżce prowadzącej do uchwalenia nowych regulacji. W tym miejscu warto tylko wspomnieć, że dokument, który trafił pod obrady Komitetu jest trzecią wersją projektu i różni się on w kilku aspektach od swoich poprzedników.

Wraz z projektem ustawy, do Komitetu Stałego trafiły również projekty rozporządzeń wykonawczych. Co w sobie kryją?

Odpowiedź znajdziecie w publikacji!

Co kryją rozporządzenia wykonawcze do ustawy o PPK?