Kto i kiedy musi utworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku, nakłada obowiązek oferowania PPK przez każdy podmiot, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Należy zaznaczyć, że używane przez ustawę pojęcia “podmiot zatrudniający” i “osoba zatrudniona” obejmują nie tylko pracodawcę i pracownika, lecz także innych uczestników rynku pracy, np. osoby zatrudnione na podstawie umowy … Czytaj dalej Kto i kiedy musi utworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Artykuł Kto i kiedy musi utworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy? pochodzi z serwisu Blog prawny o Pracowniczych Planach Kapitałowych.