Mec. Arkadiusz Szczudło Sekretarzem Sądu Polubownego Izby Blockchain.

Jak już wiecie mec. Arkadiusz Szczudło specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz blockchain.

Ponadto aktywnie działa w kształtowaniu oraz tworzeniu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. W ramach działalności Izby powstał pierwszy w Europie sąd arbitrażowy do spraw blockchain.

Wielkie gratulacje dla Arkadiusza Szczudło, który został Sekretarzem Sądu Polubownego Izby.