Nowe projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 stycznia bieżącego roku, wraz z przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakończył się etap prac rządowych nad implementacją MiFID II, w ramach przysługującej Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem eksperckim zamieszczonym na fispoland.com odnośnie omówienia projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych stworzonym przez prawników naszej kancelarii.

Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych