Obrót kryptowalutami tymczasowo bez PCC

Sprawa opodatkowania transakcji, których przedmiotem są waluty wirtualne bardzo długo nie znajdowała swojego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Istniejąca luka wypełniana była dotychczas przez wydawane w indywidulanych sprawach orzeczenia, jak również stanowiska o charakterze generalnym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było uznanie walut wirtualnych za prawa majątkowe, co wiązało się z zakwalifikowaniem transakcji dokonywanych na nich, jako […]

Artykuł Obrót kryptowalutami tymczasowo bez PCC pochodzi z serwisu .