Postanowienia występujące w każdej umowie IT

Wybór typu umowy którym się posłużymy zależy przede wszystkim od celu, jaki potrzebujemy osiągnąć. Niezależnie jednak od poziomu skomplikowania projektu (co ma swoje przełożenie na złożoność umowy), wyróżnić należy pewien katalog postanowień, które w umowie muszą się znaleźć, aby była ona prawnie wiążąca oraz gwarantowała stronom komfortową i bezpieczną współpracę. Artykuł ten stanowi fragment naszego […]

Artykuł Postanowienia występujące w każdej umowie IT pochodzi z serwisu .