Świadczymy usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa sportowego.

Zapewniamy pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej klubów sportowych i zawodników. W ramach wsparcia prawnego udzielonego klientom, przygotowujemy i negocjujemy kontrakty zawodników, trenerów i menadżerów, jak również umowy transferowe i sponsorskie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, jak również sądami powszechnymi. Zajmujemy się także doradztwem prawnym w sporach pomiędzy klubami a zawodnikiem, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony wizerunku sportowców.

Ponadto, zapewniamy wsparcie prawne przy organizacji imprez masowych.