Prosta spółka akcyjna – kompendium wiedzy

PW obliczu gwałtownego postępu technologicznego oraz zmian prawideł prowadzenia działalności gospodarczej (pojawienie się startupów; wzrost znaczenia innowacyjności), rozbieżności między “klasycznymi” instytucjami prawnymi a potrzebami przedsiębiorców rosną coraz szybciej. Największe problemy generowane przez ten stan rzeczy spadają właśnie na przedsiębiorców-innowatorów, którzy […]

Artykuł Prosta spółka akcyjna – kompendium wiedzy pochodzi z serwisu .