Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracownika, pracodawcy i Państwa. Celem gromadzenia środków na rachunku PPK jest ich wypłata dopiero po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Ustawa o PPK przewiduje jednak przypadki, w których podział środków zgromadzonych na rachunku może nastąpić wcześniej. Co dzieje się ze oszczędnościami zgromadzonymi w PPK w … Czytaj dalej Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Artykuł Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych pochodzi z serwisu Blog prawny o Pracowniczych Planach Kapitałowych.