Obsługa prawna tfi i fi

Doradzaliśmy przy tworzeniu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych.

więcej

Venture Capital i Private Equity

Doradzamy inwestorom i aniołom biznesu na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

więcej

Rynek kapitałowy

Współpracujemy z podmiotami nadzorowanymi w celu zapewnienia prowadzonej przez nich działalności z prawem.

więcej

Umowy inwestycyjne

Od NDA przez term-sheet, due diligence i umowę inwestycyjną do transakcji.

więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wspieramy prawnie pracodawców jak i instytucje finansowe w zakresie utworzenia oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

więcej

Fuzje i przejęcia

Przygotowujemy pełną dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacjach warunków transakcji i rozliczeniach stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami.

więcej

Prawo korporacyjne

Obsługujemy procesy tworzenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek handlowych. Opracowujemy projekty umów, statutów i regulaminów spółek.

więcej

e-commerce

Wspieramy podmioty zajmujące się internetową sprzedażą towarów i usług. Dbamy o uproszczenie prowadzenia działalności e-commerce.

więcej

Prawo autorskie

Wspieramy w opracowaniu umów dotyczących praw autorskich, licencyjnych i praw pokrewnych.

więcej

znaki towarowe

Oferujemy usługę rejestracji znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.

więcej

Startupy

Współpracowaliśmy z ponad tysiącem startupów zapewniając wsparcie na wszystkich etapach prowadzenia biznesu.

więcej

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy wsparcie w zakresie prawa ochrony danych osobowych (w tym RODO), ochrony prywatności i tajemnic zawodowych.

więcej

NGO

Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących fundacje i stowarzyszenia, w tym podmiotów ubiegających się o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

więcej

Nowe technologie

Zapewniamy obsługę prawną przy porozumieniach o współpracy na rzecz rozwoju oraz porozumieniach badawczo-rozwojowych i ich komercjalizacji.

więcej

Blockchain

Wspieramy sektor nowych technologii związany z siecią opartą o Blockchain. Sporządzamy procedury oraz regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną.

więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zapewniamy wsparcie prawne przy sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

więcej

Sektor energetyczny

Oferujemy pełen zakres doradztwa prawnego w zakresie m.in. reorganizacji, finansów, aspektów regulacyjnych takich jak koncesje, taryfy i obowiązki sprawozdawcze.

więcej

Spory sądowe i arbitrażowe

Świadczymy obsługę prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w sprawach administracyjnych.

więcej

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa budowlanego.

więcej