Zapewniamy kompleksowe wsparcie podmiotom zajmującym się internetową sprzedażą towarów i usług. Dbamy o optymalne uproszczenie prowadzenia działalności e-commerce przy jednoczesnym zapewnieniu jej zgodności z prawem. W tym celu pomagamy przy tworzeniu i audycie statutów oraz regulaminów, a także podczas tworzenia i opiniowania umów, procedur i reklamacji. Dbamy o zabezpieczenie klientów w kwestiach związanych z ochroną praw autorskich, ochroną konsumentów oraz praw osobistych i majątkowych w sieci. Zajmujemy się również wsparciem przy wdrożeniu ochrony danych osobowych (RODO).

pomagamy w szczególności w:

  • audytach prawnych stron internetowych,
  • przygotowywaniu regulaminów stron internetowych oraz sklepów internetowych,
  • wdrożeniu ochrony danych osobowych (RODO),
  • przygotowywaniu umów związanych ze świadczeniem usług drogą internetową.