Posiadamy wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, procesach transformacji kapitałowych (połączenia, przekształcenia, podziały). Przygotowujemy pełną dokumentację transakcji, pomagamy w negocjacji warunków transakcji i rozliczenia stron oraz prowadzimy postępowania związane z fuzjami i przejęciami. Świadczymy kompleksowe usługi związane z transakcją, począwszy od czynności przygotowawczych i procesu negocjacyjnego aż po wsparcie po-transakcyjne.

Dopasowujemy do klienta rozwiązania prawne proponując działania, które pozwalają na osiągnięcie celów biznesowych minimalizując ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów i kosztów dodatkowych.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • przeprowadzanie badań prawnych due dilligence,
  • opracowanie struktury transakcji sprzedaży i przejęcia spółki,
  • opracowanie aspektów regulacyjnych przejęcia spółki,
  • przeprowadzanie procesu łączenia bądź podziału spółek.