Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów tworzących bądź prowadzących w szczególności fundacje i stowarzyszenia. Zajmujemy się m.in. koordynacją procedur tworzenia i likwidacji fundacji oraz stowarzyszeń wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie tych organizacji i ich organów. Przygotowujemy pełną, wymaganą prawem dokumentację, wypełniamy stosowne wnioski i dostarczamy je do odpowiednich urzędów.

Ponadto doradzamy w zakresie bieżących spraw fundacji oraz stowarzyszeń. Świadczymy profesjonalne doradztwo prawne na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co obejmuje sporządzenie oraz złożenie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia procedury zmiany statutu podmiotu oraz nadania statusu OPP przez właściwy sąd, jak również późniejsze przedłożenie klientowi analizy traktującej o skutkach prawnych nadania przedmiotowego statusu, nabytych uprawnieniach, nowopowstałych obowiązkach, zmianach dotyczących sprawozdawczości oraz procedury związanej z możliwością przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Zapewniamy wsparcie także przy zawieraniu umów sponsoringu.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • sporządzenie dokumentów towarzyszących rejestracji fundacji lub stowarzyszenia, w tym przygotowanie, a także zmiana statutów,
  • doradztwo w zakresie funkcjonowania i procedowania organów fundacji i stowarzyszeń, w tym dokonywanie oraz zgłaszanie zmian personalnych w składzie organów fundacji,
  • przeprowadzenie procesu likwidacji fundacji i stowarzyszeń,
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.