Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa budowlanego.

Posiadając doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zajmujemy się m.in.:

  • sporządzaniem opinii prawnych oraz umów związanych z procesem inwestycji budowlanych,
  • negocjowaniem przedłużenia terminów realizacji umów,
  • wsparciem w procesie legalizacji, zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzamy także analizy umów deweloperskich m.in. pod kątem kar umownych, odszkodowań, zagrożeń związanych z realizacją procesu inwestycyjnego jak również pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • obsługę prawną szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w tym budowę budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych oraz magazynowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie w szczególności umów sprzedaży, deweloperskich, najmu i dzierżawy, jak również umów inwestycyjnych oraz porozumień związanych z zarządem nieruchomościami,
  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących usuwania wad prawnych nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, w sprawach związanych z zasiedzeniem oraz ustanowieniem służebności, a także zniesieniem współwłasności i podziałami nieruchomości.