Wzmacniamy sektor nowych technologii asystując przy sporządzaniu umów licencyjnych oraz w aliansach strategicznych i partnerstwach korporacyjnych.

Dbamy o prawne zagwarantowanie całkowitej ochrony własności intelektualnej Klientów. Ponadto zapewniamy pełną obsługę prawną przy porozumieniach o współpracy na rzecz rozwoju oraz porozumieniach badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników badań naukowych, a także podczas przygotowywania umów outsourcingowych i dystrybucyjnych (online/offline).

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • wsparcie prawne kilkudziesięciu startupów z gałęzi IT i newtech,
  • uregulowanie prawne kilkudziesięciu aplikacji mobilnych i webowych, w tym SaaS,
  • strukturyzacja i przygotowanie rekomendacji prawnej do przeprowadzenia ICO pod prawem polskim, maltańskim i gibraltarskim,
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie utworzenia kantoru oraz giełdy opartej o Blockchain pod prawem polskim i Wysp Marshalla.