Zapewniamy kompleksową obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych we wszystkich obszarach mających wpływ na prowadzoną przez nie działalność. Pomoc prawną świadczymy również na etapie postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w formie TFI.

Posiadamy rozległą praktykę w reprezentowaniu naszych klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łączymy wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w pracy, jako prawnicy wewnętrzni w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • doradztwo prawne przy tworzeniu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi,
  • opiniowanie zgodności działalności z prawem towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • dostosowywanie działalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych do nowych regulacji,
  • opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych oraz negocjowanie umów z kontrahentami towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z programami oszczędnościowymi oraz pracowniczymi programami emerytalnymi.