W ramach kompleksowej obsługi prawnej, jak również specjalistycznych zleceń opracowujemy i dokonujemy analizy wszelkich umów związanych z prawem autorskim, jak i prawami do wizerunku. Reprezentujemy klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, na etapie przedsądowym i w sporach sądowych dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw do wizerunku.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • doradztwo prawne w sprawach ochrony praw autorskich, praw do wizerunku, czy dóbr osobistych,
  • opracowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umów licencyjnych, jak również umów wizerunkowych,
  • prowadzenie postępowań przedsądowych, jak i sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw do wizerunku.