Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa korporacyjnego. Zajmujemy się m. in. obsługą procesów tworzenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek handlowych wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek i ich organów. Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Zapewniamy obsługę i prowadzenie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządu. Opracowujemy, przygotowujemy i wdrażamy optymalizacje podatkowe oraz przygotowujemy programy pracownicze oraz opcje menadżerskie.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • doradztwo w zakresie funkcjonowania i procedowania organów spółek prawa handlowego,
  • doradztwo w procedurach podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, z wykorzystaniem ich dla celów transakcyjnych i podatkowych,
  • sporządzanie dokumentów korporacyjnych dla wszystkich typów spółek prawa handlowego,
  • doradztwo w sporach korporacyjnych,
  • doradztwo w procedurach przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego.