Świadczymy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zajmujemy się m. in. przygotowaniem umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, umów dotyczących ponoszenia kosztów szkolenia pracowników, umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Sporządzamy regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne dokumenty, wymagane w stosunkach pracowniczych, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów. Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Doradzamy również w transakcjach przejmowania zakładów pracy przez nowego pracodawcę w ramach procesu reorganizacji spółki, nabywania przedsiębiorstwa lub jego aktywów.

Ponadto, zapewniamy wsparcie prawne pracodawcy w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy i ich konsekwencjami.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • doradztwo w zakresie przygotowania projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, jak również kontraktów menadżerskich,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów regulaminów m.in. pracy, wynagradzania czy premiowania,
  • udział w negocjacjach oraz doradztwo w sporach pracowniczych,
  • reprezentowanie zarówno pracodawców jak i pracowników w postępowaniach sądowych związanych z ustalaniem stosunku pracy, nawiązywaniem i zmianą lub rozwiązywaniem stosunku pracy, zapłatą odszkodowania lub zadośćuczynienia w sporach z zakresu prawa pracy.