Zapewniamy pełną obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji nadzorowanych. Łączymy zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte jako in-house lawyers w instytucjach finansowych jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi,
  • opiniowanie zgodności działalności z prawem,
  • opracowywanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych,
  • emisje papierów wartościowych,
  • wprowadzanie instrumentów finansowych do publicznego obrotu,
  • nabywanie znacznych pakietów akcji oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych z tym związanych.