Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu w pracy dla sektora energetycznego, jesteśmy cenionym partnerem dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki.

W ramy naszych kompetencji wpisuje się pełen zakres doradztwa prawnego w zakresie m.in. reorganizacji, finansów, aspektów regulacyjnych takich jak koncesje, taryfy, obowiązki sprawozdawcze a także umów o dostarczanie energii elektrycznej.

Klienci powierzają nam sprawy dotyczące wszelkich rodzajów działalności energetycznej, tj. wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania oraz obrotu.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • analizy prawne dotyczące wykonywania dokumentacji projektowej dla budowy gazociągów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo na rzecz klienta w związku z kwestiami regulacyjnymi wynikającymi z ustawy o prawie energetycznym,
  • due dilligence dotyczący praw własności w kontekście budowy gazociągu,
  • doradztwo na rzecz klienta w kwestiach oceny oddziaływania na środowisko.