Pomagamy w przygotowaniu umów inwestycyjnych zarówno dla startupów jak i dla funduszy Venture Capital oraz  Aniołów Biznesu.

Wspieramy klientów w przygotowaniu  pełnej dokumentacji transakcyjnej obejmującej zarówno umowę inwestycyjną jak i porozumienie wspólników, zmianę umowy spółki oraz dokumentację niezbędnych zabezpieczeń. Angażujemy się w cały proces inwestycyjny począwszy od przygotowania NDA, przez weryfikację Termsheet, oraz przejście przez proces due diligence, po negocjacje poszczególnych zapisów umowy inwestycyjnej i umowy spółki, aż do zawarcia transakcji oraz przygotowania dokumentacji zabezpieczeń i dokumentacji postclosingowej.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • opracowanie i negocjacje termsheet,
  • opracowanie struktury transakcji wejścia inwestora w spółkę,
  • opracowanie badania prawnego due dilligence w ramach wejścia inwestora i zawierania umowy inwestycyjnej ze startupem.