Obsługujemy szeroki zakres transakcji dokonywanych przez fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Pomagamy również w tworzeniu struktur inwestycyjnych umożliwiających prowadzenie działalności w formie alternatywnych spółek inwestycyjnych. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

  • opracowanie konstrukcji prawnych funduszy, w tym rejestracja ASI/ZASI,
  • badanie stanu prawnego (due dilligence) przedmiotu transakcji,
  • opracowywanie struktur prawno-podatkowej transakcji,
  • negocjacje i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umów inwestycyjnych,
  • post-transakcyjną obsługę prawną, obejmującą nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej,
  • obsługę wyjścia z inwestycji.