W ramach obsługi prawnej, a także specjalistycznych zleceń oferujemy usługę rejestracji znaków towarowych, jak i wzorów przemysłowych w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Przeprowadzamy również badania zdolności rejestrowej znaków towarowych. Reprezentujemy klientów w przypadku naruszeń praw do znaku, czy wzoru, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO (Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), WIPO (Światową Organizacją Własności Intelektualnej), jak również przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

zakres naszego wsparcia obejmuje między innymi:

  • doradztwo prawne w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • przygotowywanie umów dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • sporządzanie pism przedsądowych oraz sądowych w sprawach znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych,
  • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO, jak również sądami administracyjnymi i powszechnymi.