Umowy składające się na Pracowniczy Plan Kapitałowy  

W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK. Obligatoryjne elementy powyższych umów określa ustawa o PPK. Korzystnym dla podmiotów zatrudniających rozwiązaniem jest wyłączenie podejmowanych przez nie czynności spod rygorów przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku usług finansowych. Jakie umowy składają się na … Czytaj dalej Umowy składające się na Pracowniczy Plan Kapitałowy  

Artykuł Umowy składające się na Pracowniczy Plan Kapitałowy   pochodzi z serwisu Blog prawny o Pracowniczych Planach Kapitałowych.