Utworzenie i administrowanie PPK

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu tworzenia PPK, powinien być on podzielony na etapy o odpowiedniej długości czasowej. Trzeba również wskazać, że także po utworzeniu PPK, na podmiocie zatrudniającym ciążą dalsze obowiązki związane z jego bieżącym prowadzeniem. Świadomość istnienia powyższych obowiązków jest bardzo ważna, gdyż ich nieterminowe lub nieprawidłowe wykonywanie, może skutkować odpowiedzialnością karną podmiotu zatrudniającego … Czytaj dalej Utworzenie i administrowanie PPK

Artykuł Utworzenie i administrowanie PPK pochodzi z serwisu Blog prawny o Pracowniczych Planach Kapitałowych.