Elżbieta Murawska

Radca prawny

Elżbieta jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy emerytalnych oraz prawa ubezpieczeniowego. W Kancelarii zdobywa kolejne doświadczenie, związane z prawem rynku kapitałowego, w zakresie zagadnień związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i TFI, jak również umów inwestycyjnych.

“You have everything that you’re seeking within you”

Doświadczenie

Jej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako in-house lawyer, kształtowało się w styczności z różnymi kulturami organizacyjnymi międzynarodowych grup finansowych. Do kluczowych odpowiedzialności Elżbiety, należała m.in.: bieżąca obsługa prawna podmiotów nadzorowanych przez KNF: towarzystw i funduszy emerytalnych, we wszelkich aspektach ich działalności, wsparcie prawne w ramach prowadzonych projektów, udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Prywatnie pasjonatka wellbeing, mody i fotografii (współpraca z czasopismem NEOQUE) oraz dobrej oliwy (współpraca przy projekcie evoopremium.shop).

Wybrane projekty:

  • obsługa prawna towarzystw emerytalnych i zarządzanych funduszy w wielu obszarach bieżącej działalności,
  • udział w procesie przekazania zarządzania funduszami emerytalnymi oraz likwidacji towarzystwa emerytalnego,
  • dbałość o zapewnienie ładu korporacyjnego i prowadzenie działalności spółek, będących pod nadzorem KNF, z zachowaniem najwyższej staranności,
  • koordynowanie kontroli organu nadzoru, działań pokontrolnych oraz postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • udział w badaniach prawnych podmiotów gospodarczych typu due dilligence.