Emilia Góralczyk

Asystentka sekretariatu

Emilia pełni w Kancelarii SKM funkcję Asystenki sekretariatu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na co dzień wspiera prawidłowe funkcjonowanie Kancelarii.

mail: [email protected]

doświadczenie

Odpowiedzialna jest za bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym. Koordynuje obieg dokumentów, ich weryfikację, edycję, formatowanie oraz archiwizację. Aktualizuje informacje w bazach danych oraz zapewnia bieżącą obsługę prawników w zakresie prowadzonych projektów poprzez obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, czy też łączenie rozmów telefonicznych. Prowadzi kalendarz spotkań w Kancelarii, ale także organizuje delegacje i wyjazdy służbowe prawników.

Przygotowuje raporty personalne pracowników, poprzez ewidencję czasu pracy wpisanego przez nich do systemu Time Line. Dba o nienaganny wizerunek firmy i utrzymanie poprawnych relacji z pracownikami gospodarczymi. Nadzoruje zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały i artykuły biurowe oraz kontroluje i analizuje stan zapasów.