Ewelina Dąbrowska

Prawnik

Ewelina specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych.

mail: e.dabrowska@skmlegal.pl

Doświadczenie

Ewelina doświadczenie zawodowe zdobywała jako in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Zajmowała się tam zarówno bieżącą obsługą prawną funduszy zarządzanych przez towarzystwo, jak również obsługą korporacyjną i regulacyjną towarzystwa jako spółki akcyjnej i podmiotu nadzorowanego oraz współpracą innymi departamentami spółki.

Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wybrane projekty:

  • kompleksowa obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • udział w transakcji przejęcia jednego z większych towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku polskim,
  • udział w procesach tworzenia, łączenia, przekształcania, a także likwidacji funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych,
  • wdrażanie przepisów RODO w podmiotach z rynku kapitałowego,
  • tworzenie oraz rejestracja w KNF, w imieniu pracodawców, pracowniczych programów emerytalnych.