Izabela Świstak

Partner, Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Izabela specjalizuje się w prawie handlowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w umowach inwestycyjnych. W obszarze jej głównych zainteresowań pozostaje także bieżące doradztwo biznesowe i procesy transformacyjne przedsiębiorców.

mail: [email protected]

Doświadczenie

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii pracowała m.in. w kancelarii prawa procesowego, zespole cen transferowych, a także w kancelarii prawnej należącej do międzynarodowej sieci niezależnych firm, świadczących usługi prawne, podatkowe oraz finansowe. Doradzała przy procesach przekształceń i podziałów spółek osobowych i kapitałowych, uczestniczyła w szeregu badań due diligence oraz opracowywała założenia i przeprowadzała różnorodne transakcje handlowe, w tym z uwzględnieniem aspektów prawa podatkowego i bilansowego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, umożliwiających skorzystanie przez klientów z rozwiązań oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe.

Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada tytuł radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, Izabela Pruszyńska zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego oraz ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także kurs Podstaw księgowości prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskując certyfikat potwierdzający zaliczenie pierwszego stopnia certyfikacji zawodu księgowego.

Wybrane projekty:

  • reprezentacja start-upu z branży digital tech w procesie inwestycyjnym o przewidywanym zaangażowaniu inwestycyjnym 1,5 mln USD,
  • wsparcie procesów negocjacyjnych start-upów w ramach programu Polski Fundusz Rozwoju Starter FIZ oraz NCBiR,
  • udział w procesach przekształceń, podziałów i połączeń spółek kapitałowych i osobowych,
  • obsługa prawna procesów finansowania spółek, w tym wsparcie prawne w zakresie prywatnej emisji obligacji spółek,
  • założenie alternatywnej spółki inwestycyjnej, przeprowadzenie procesu wpisu Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną do rejestru ZASI prowadzonego przez KNF wraz z przygotowaniem struktury ZASI/ASI i umowy inwestycyjnej pod przyszłą działalność inwestycyjną.