Karol Gałkowski

Aplikant radcowski

Karol zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem korporacyjnym oraz umowami inwestycyjnymi.

„Quidquid latine dictum sit, altum videtur.”

Doświadczenie

Karol odbywa aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoje doświadczenie prawnicze zdobywał w warszawskich i międzynarodowych kancelariach, takich jak Deloitte Legal czy ECH&W. 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie nieodpłatnie świadczył pomoc prawną w ramach działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej.

Wybrane projekty:

  • współautorstwo porozumień wspólników tworzących w spółkach system dynamicznego podziału udziałów wzorowany na publikacji „Slicing Pie” Mike’a Moyera,
  • reprezentowanie inwestora przy inwestycji w Gaminate, 
  • reprezentowanie inwestora przy inwestycji w Nibble,
  • reprezentowanie inwestora przy inwestycji w Authologic,
  • reprezentowanie inwestora przy inwestycji w HiPets,
  • bieżąca obsługa prawna spółek w zakresie zmian umów spółek oraz obrotu udziałami.