Karol Gałkowski

Prawnik

Karol zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem korporacyjnym i prawem własności intelektualnej.

mail: k.galkowski@skmlegal.pl

Doświadczenie

Karol doświadczenie prawnicze zdobywał w warszawskich i międzynarodowych kancelariach, takich jak Deloitte Legal czy ECH&W. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie nieodpłatnie świadczył pomoc prawną w ramach działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej.

Ponadto, posiada bogate doświadczenie związane z doradztwem i sprzedażą dóbr luksusowych w segmencie wyrobów tytoniowych i alkoholi.

Wybrane projekty:

 • współudział w procesach dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego oraz dokonywania zmian w KRS,
 • współpraca merytoryczna przy sporządzaniu opinii i memorandów prawnych,
  • obsługa prawna powstania
   i rejestracji Mednavi sp. z o.o.,
  • obsługa prawna
   transakcji zbycia lub nabycia udziałów i rejestracji zmian w spółkach
   kapitałowych i osobowych,
  • współtworzenie
   publikacji „Umowy w Branży IT – praktycznie wyjaśnienia",
  • doradztwo prawne oraz
   stworzenie regulaminu dla fundacji w zakresie wydatkowania środków
   pozyskanych z 1% podatku.