Karol Gałkowski

Prawnik

Karol zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem korporacyjnym, prawem własności intelektualnej oraz umowami inwestycyjnymi.

"Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek." - Sun Tzu

Doświadczenie

Karol doświadczenie prawnicze zdobywał w warszawskich i międzynarodowych kancelariach, takich jak Deloitte Legal czy ECH&W. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie nieodpłatnie świadczył pomoc prawną w ramach działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej. W swojej pracy magisterskiej dokonał szczegółowego studium prawnych i praktycznych aspektów działalności wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji.

Karol jest pasjonatem strzelectwa, piłki nożnej oraz literatury fantastycznej. Posiada również bogate doświadczenie związane z doradztwem i sprzedażą dóbr luksusowych w segmencie cygar kubańskich i alkoholi.

Wybrane projekty:

  • współudział w procesach dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego oraz dokonywania zmian w KRS,
  • współpraca merytoryczna przy sporządzaniu opinii i memorandów prawnych,
  • obsługa prawna powstania i rejestracji Mednavi sp. z o.o.,
  • obsługa prawna transakcji zbycia lub nabycia udziałów i rejestracji zmian w spółkach kapitałowych i osobowych,
  • współtworzenie publikacji „Umowy w Branży IT – praktycznie wyjaśnienia",
  • doradztwo prawne oraz stworzenie regulaminu dla fundacji w zakresie wydatkowania środków
    pozyskanych z 1% podatku.