Katarzyna Fiedeń

Prawnik, Aplikant adwokacki

Katarzyna zajmuje się prawem własności intelektualnej oraz własności przemysłowej. Bierze udział w projektach branży kreatywnej w tym m.in.: branży mody, IT oraz wspiera start-upy. Doradza przedsiębiorcom z branży odzieżowej oraz prowadzi spory sądowe.

"Hold the vision. Trust the proocess." - unkown

Doświadczenie

Katarzyna doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i zagranicznych kancelariach prawnych oraz NGO’s. W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się postępowaniami sądowymi, prawem obrotu nieruchomościami oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Katarzyna doradzała przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy, jak również uczestniczyła w badaniach due dilligence nieruchomości. Brała udział w posiedzeniach mediacyjnych oraz w negocjaciach.

Katarzyna jest aplikantką adwokacką oraz członkiem Sekcji Prawa Mody działającej przy ORA w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, gdzie ukończyła studia magisterskie na specjalności dyplomacja współczesna. 

W czasie studiów Katarzyna brała udział w szeregu międzynarodowych projektów, w tym dwukrotnie uczestniczyła w programach stypendialnych w Wiedniu oraz Frankfurcie nad Menem.

Katarzyna jako wieloletni uczestnik konkursu arbitrażowego Willem C. Vis Moot jest sympatykiem polubownego sposobu rozwiązywania sporów. Obecnie wspiera drużyny uczestniczące w konkursie, dzieląc się swoim doświadczeniem. 

W wolnym czasie uwielbia gotować, chodzić do opery i uprawiać sporty wytrzymałościowe.  

Wybrane projekty:

  • obsługa prawna przedsiębiorców z branży odzieżowej,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • prowadzenie sporów sądowych.