Konrad Cichoń

Prawnik, Aplikant radcowski

Konrad na co dzień zajmuje się zagadnieniami z dziedziny ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, praw konsumenta oraz praw własności intelektualnej.

mail: k.cichon@skmlegal.pl

Doświadczenie

Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie nieodpłatnie świadczył pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej oraz angażował się w działalność Koła Naukowego Prawa Prywatnego. Swoją pracę magisterską poświęcił praktyce miarkowania zachowku ze względu na nadużycie prawa podmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między wyrokami zapadłymi w oparciu o przyjmowane w orzecznictwie przyczyny miarkowania. W kręgu jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz wojskowość.

Wybrane projekty

  • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • sporządzanie umów i opinii prawnych,
  • wdrożenia RODO w działalności przedsiębiorców.