Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Krzysztof jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.

"Mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie" - Johann Wolfgang von Goethe

Doświadczenie

Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie, początkowo jako in-house lawyer w instytucji sektora bankowego, a następnie jako in-house lawyer w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Głównym obszarem aktywności zawodowej Krzysztofa jest bieżące doradztwo prawne towarzystwom funduszy inwestycyjnych, jak również obsługa produktów inwestycyjnych opartych na jednostkach uczestnictwa, w tym PPE, IKE i IKZE. W ramach codziennej pracy, Krzysztof zajmuje się także obsługą funduszy Venture Capital oraz Private Equity prowadzonych w formule alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Krzysztof posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu działalności polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Jest również autorem bloga portfelefunduszy.pl.

Prywatnie, pasjonat sportów wytrzymałościowych oraz muzyki.

Wybrane projekty:

  • utworzenie oraz rejestracja alternatywnej spółki inwestycyjnej o profilu venture capital, o docelowej kapitalizacji powyżej 50 mln zł,
  • wdrażanie pakietu regulacji MiFID II w towarzystwie funduszy inwestycyjnych wchodzącym w skład międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się zarządzaniem aktywami,
  • dostosowanie działalności wiodących funduszy Venture Capital do wymogów regulacyjnych,
  • udział w przekształceniach i łączeniu funduszy,
  • obsługa emisji papierów wartościowych.