Małgorzata Alf-Grabowska

Radca prawny

Małgorzata specjalizuje się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, sporów korporacyjnych oraz prawa pracy. Reprezentuje klientów kancelarii na każdym etapie sporu – w tym na etapie przedsądowym, przed sądami powszechnymi jak również podczas postępowania egzekucyjnego. Uczestniczy także w postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach.

mail: [email protected]

Doświadczenie

Posiada również doświadczenie w konstruowaniu i opiniowaniu umów dotyczących bieżącej działalności podmiotów prawa gospodarczego. Ponadto, odpowiada za sprawy związane z prawem sportowym.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w Warszawie oraz Lublinie, w dziale prawnym spółki akcyjnej, a także działając na rzecz organizacji pozarządowych.

Małgorzata Alf-Grabowska posiada tytuł radcy prawnego. Swoją aplikację odbywała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wybrane projekty:

  • reprezentowanie klientów kancelarii w sporach sądowych na wszystkich etapach postępowania,
  • uczestniczenie w procesach mediacji i negocjacji w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz dotyczących sporów korporacyjnych,
  • obsługa prawna podmiotów prawa gospodarczego w obszarach bieżącej działalności, w tym sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w badaniach prawnych podmiotów gospodarczych typu due dilligence,
  • od 2017 r. prowadzi procesy sądowe w przedmiocie zwalczania nieuczciwych postanowień w umowach kredytów udzielanych w CHF.