Patrycja Dombrovska

Partner, Adwokat

Patrycja specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie procesowym, zwłaszcza z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz sporów korporacyjnych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest z tematyką prawnoprocesową.

mail: [email protected]

Doświadczenie

Patrycja posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania umów, opinii, rekomendacji oraz analiz prawnych dotyczących rynku nieruchomości. Doradzała Klientom przy wielu transakcjach, w szczególności w zakresie inwestycji mieszkaniowych, biurowych oraz magazynowych oraz dotyczących kwestii związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Prowadzi szereg postępowań sądowych dotyczących rynku nieruchomości, jak również spraw gospodarczych i sporów korporacyjnych.

Zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie i Lublinie. Pracowała również jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej warszawskiej spółki kapitałowej oraz w instytucjach publicznych. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmowała się także obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych.

Patrycja jest adwokatem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Wybrane projekty:

  • doradztwo w procesach i inwestycjach deweloperskich dla wiodących podmiotów prowadzących działalność w sektorze nieruchomości,
  • reprezentacja klientów w procesach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych,
  • udział w mediacjach i negocjacjach w procesach cywilnych i gospodarczych,
  • udział w badaniach prawnych podmiotów gospodarczych typu due diligence (audyty prawne).