Zuzanna Walczyk

Prawnik, Aplikant radcowski

Zuzanna specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

mail: z.walczyk@skmlegal.pl

Doświadczenie

Zuzanna zdobywała doświadczenie zawodowe w Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Do jej obowiązków należało m.in. prowadzenie postępowań o udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy, a także udział w opracowywaniu wewnętrznych oraz zewnętrznych stanowisk Komisji. Zuzanna pracowała również jako in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą korporacyjną i regulacyjną towarzystwa jako spółki akcyjnej i podmiotu nadzorowanego oraz współpracowała ze wszystkimi departamentami.

Jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wiedzę z zakresu rynku kapitałowego poszerza na studiach magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. 

Wybrane projekty:

  • kompleksowa obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku polskim,
  • wdrażanie regulacji PRIIPs, RODO oraz pakietu MiFID II w podmiotach rynku kapitałowego,
  • opiniowanie wybranych aspektów działalności instytucji finansowych,
  • udział w procesach tworzenia, łączenia i likwidacji funduszy inwestycyjnych,
  • prowadzenie postępowań w imieniu instytucji finansowych przed Komisją Nadzoru Finansowego.